عکس و فیلم دشت دریاسر ، تنکابن، مازندران

تور مجازی بهشت : منظره زیبا ورویایی از دشت دریاسر از جاذبه های گردشگری تنکابن، استان مازندران، ایران Daryasar , Tonekabon , Mazandaran, Iran